Anja Sixhøj Jensen

Jeg er født i 1976. Jeg har en baggrund som cand.mag. i pædagogik og psykologi fra Roskilde Universitetscenter. Siden 2007 har jeg arbejdet som pædagog på Tårnbygårdsskolen. En specialskole for elever med udviklingsforstyrrelser. I 2014 valgte jeg, at uddanne mig videre til psykoterapeut på ID-academy.

Både gennem mit arbejde på specialområdet og i min uddannelse, er jeg optaget af, at det er muligt – også sent i livet – at danne nye måder at være i verden på. Det er muligt gennem relationelt arbejde, så som psykoterapi, at få nye erfaringer i sine relationer, i sit selvbillede og i sine oplevede muligheder – også hvis de tidlige relationer i livet har været uhensigtsmæssige eller mangelfulde.

De fleste af os har et liv, som vi i bund og grund er glade for og alligevel er der områder, der ikke fungerer for os. I terapien vil vi arbejde med dine mindre hensigtsmæssige og måske ubevidste reaktioner og de konsekvenser det har for dig. Med større bevidsthed og gennem arbejdet med fastlåste følelser og tanker, får du mulighed for at vælge mere frit, hvordan du ønsker at leve. Når du får set på dine gamle mønstre og ubevidste reaktioner, bliver du bedre i stand til at leve i overensstemmelse med hvem du virkelig er.

I min praksis, hjælper jeg eksempelvis klienter, der lider af angst, stress, ensomhed, lavt selvværd, usikker identitet, traumatiske oplevelser eller relationsproblemer.

Som ID-psykoterapeut har jeg mange forskelligartede redskaber til at hjælpe dig med dine problemstillinger og din livsudfoldelse. Jeg bruger redskaber fra flere grene af psykologien, som gør det muligt, at tilpasse terapien til, hvor du står i livet og det som du har brug for. Vi indrager alle de relevante aspekter som har betydning for din situation, så det bliver muligt at se, hvad der giver bedst mening at arbejde med for dig.

For nærmere aftale, kontakt mig på email: asixhoej@gmail.com eller tlf. 22529625