PSYKOTERAPI – tid til dig

Velkommen

Velkommen hos Id-psykoterapeuterne. Vi er centralt beliggende i klinikfællesskabet Heart House på Strøget tæt ved Storkespringvandet. Du kan læse mere om os under menuen.

Hvorfor terapi?

Psykoterapi er en god støtte i din selvudvikling ligegyldigt hvor du står i livet. En støtte, der kan få dig til at tage fat i dit liv på nye måder og komme videre i den retning, som du ønsker. Det kræver lidt mod at gå i terapi. Det kan være du har prøvet andre veje, uden at det har givet en varig forandring.

Det er ofte når det gør ondt i livet, at der er et incitamentet til at gå i terapi. Hvis du står i en krise eller oplever lidelse, akut eller tilbagevende, kan professionel hjælp være en god idé. Stress, angst eller depression kræver opmærksomhed. Problemer i parforhold eller på arbejdspladsen er nedslidende og kan være svære at takle alene. Usikkerhed ved at stå i en situation, hvor livsbetingelser har ændret sig markant, er ensomt og skræmmende. Det er en støtte at have nogen at tale med og få kvalificeret hjælp. En krise kan være det afgørende vendepunkt, der får dig til at re-orientere dig og begynde at se med nye øjne på din måde at leve dit liv på.

Det kan også være, du står et godt sted i livet og alligevel er der noget, der mangler. Det kan være oplevelsen af ikke at leve op til sit fulde potentiale eller at det, der før var meningsfuldt, ikke længere giver den samme tilfredshed.

Uanset hvilken grund, der får dig til at læse med, kan terapi hjælpe dig med at navigere i det landskab, du befinder dig i. Sætte lys på det, der fungerer og det, der ikke fungerer og opdage hvad der forhindrer dig i at komme videre.  

Plads til dig

I Psykoterapi ser vi sammen på din historie og undersøger dine symptomer og det der ligger bag. Det er dig, der er vigtig og vi går frem i dit tempo og på den måde, som du føler dig tryg ved. Udover samtalen, bruger vi kroppens sprog, drømme, associationer og tegninger til at komme ned i de dybere lag af bevidstheden. Herigennem finder vi sammen dine mønstre og de overbevisninger. Vi giver os tid til dig. Tid til at lytte og drage omsorg. Vi udfordrer gamle overbevisninger og sætter fokus på dine ressourcer. Terapirummet er til for dig. Det er dine behov og din udvikling, der er omdrejningspunktet. Her er et rum, hvor du er fri for at skulle tage hensyn til andres forventninger og behov. Et rum hvor du har mulighed for at lære dig selv bedre at kende.

Spirende bevidsthed

Terapi giver ny spirende bevidsthed. Dine uudnyttede ressourcer bliver vækket til live. Det kan sammenlignes med et lys, der bliver tændt og  du får et kig ind i dig selv. Dit indre landskab åbner sig på en ny måde og det bliver muligt at navigere ud fra dit inderste. Det er herfra du kan begynde at leve i overensstemmelse med din sjæl og udfolde dit sande potentiale. Vi finder frem til det sted i dig, hvor du er mere sikkert kan klare de livssituationer du står i, nu som fremtidigt, fordi du har dig selv med.

Find dit indre kald

De græske filosoffer skelnede mellem hedonistik og eudaimonisk lykke. Den hedonistiske lykke, handler om at opnå maksimal nydelse og minimal lidelse. Den eudaimoniske lykke er at leve det liv, du er skabt til ud fra dit indre kald, dit livsformål. Det første er et kortsigtet og sårbart mål, hvor det sidste giver et meningsfuldt liv. Det er den meningsfulde lykke: eu: det gode og daimon: indre kald, som terapi, når det er bedst, kan hjælpe dig med at  finde